جامعه‌شناسی مواد مخدر

براي اينكه افراد انگيره تداوم تجربه مصرف موادمخدر را پيدا كنند، بايد ياد بگيرند به شيوه صحيح از مواد استفاده كرده و اثرات آن را به طور خوشايند تجربه كنند. اين امر )از يك سو( تا اندازه اي به طبيعت ژنتيكي، كه خوشايند بودن استفاده از مواد را تعيين مي كند و )از سوي ديگر( به ميزان بيشتري به ارتباط با يك شبكه مصرف مواد بستگي دارد كه قبلا فرد درمتن آن با اين اعمال و ادراكات جامعه پذير شده است

از زمانيكه موادمخدر به عنوان يك مساله اجتماعي شناخته شده است، كوششهايي جهت تبيين اين نكته صورت گرفته، كه چرا برخي به مواد شيميايي وابسته ميشوند، در حاليكه ديگران در عين مصرف آنها وابسته نميشوند. اين تبيينها از بر چسبهايي كه مصرفكنندگان را صرفا به عنوان افرادخوب يابدي در نظر ميگيرند، كه علاقهمند به تباهي و فساد هستند، فراتر ميروند. برخي معتقدند كه اين امر يك بيماري دارويي است، در حاليكه عده اي ديگر آن را يك مشكل رفتاري مي دانند و برخي معتقدند كه اين امر ريشه هاي ژنتيكي دارد. برخي ديگر عوامل محيطي را تعيين كننده آن مي دانند

اين جزوه ترجمه  فصل هفتم كتـاب درآمـدي برموادمخـدر Drugs An, Introduction نوشته ( Howard Abadinsky) است که چاپ چهارم آن را در سال 2001 انتشـارات   Wadsworth منتشر کرده است

 براي مطالعه جزوه که آقای محمدعلی زکرایی ترجمه کرده به پیوست زير نگاه كنيد

چاپ

جلیقۀ ضدگلولۀ نئولیبرالیسم

 

مروری بر کتاب «هیچگاه اجازه ندهید هیچ بحران جدی‌ای هدر برود: چگونه نئولیبرالیسم از فروپاشی مالی جان سالم به در برد» نوشتۀ فیلیپ میروفسکی

در بازاری که در آن کارفرمایان برای پیداکردن نیروی کارِ تقریباً کمیاب با یکدیگر رقابت می‌کنند، نیازی نیست که افراد با تبدیل‌کردن خود به سبدی معاوضه‌پذیر از مهارت‌ها خودشان را تحقیر کنند. در مقابل، در وضعیت فعلی پیدا کردن کاری با حقوق کافی و امنیت شغلی بسیار دشوار است و به همین دلیل عجیب نیست که مردم خود را تبدیل به هر چیزی می‌کنند که تکنولوژی پیش پایشان گذاشته تا خودشان را بفروشند. همان‌طور که جون رابینسون می‌گوید یگانه چیزی که از استثمارشدن توسط سرمایه‌داری بدتر است استثمار نشدن توسط آن است.

ژاکوبن— «پس از نئولیبرالیسم قرار است چه چیزی سر کار بیاید؟» این پرسشی بود که پس از ضربۀ بحران مالی سال ۲۰۰۸ به ذهن افراد رادیکال بسیاری، ازجمله خود من، خطور کرد. اگرچه افراد کمی دربارۀ چشم‌انداز پیش روی ما بدان اندازه امیدوار بودند تا خوش‌بینی تباه‌کنندۀ جنبش رادیکال پیشین را تکرار کنند (بعد از هیتلر نوبت ماست)۱، اما آن روزها این حال‌و‌هوا در همه‌جا غالب بود که نظام بی‌قیدوبند بازار در آستانۀ فروپاشی است. پیامد اجتناب‌ناپذیر بحرانی که توسط نظام عنان‌گسیختۀ بازار ایجاد شده بود دوران تازه‌ای بود که به‌تسامح می‌توان آن را نسخه‌ای از اقتصاد کینزی دانست.

اما با گذشت پنج‌سال اوضاع چندان عوض نشده است. بعد از نئولیبرالیسم چه چیزی سر کار می‌آید؟ ظاهراً نئولیبرالیسمی افراطی‌تر. گویی امیدها برای اینکه چپ بتواند از نو جان بگیرد و بر این اوضاع غلبه کند رنگ باخته است.

چاپ

جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت

 

ميتوان حدس زد کتابي علمي و روشمند كه داراي نمودارها و جدول و ها توضيحات تخصصي است خوانندگان محدودي پيدا ميكند. با اين پيش زمينه، وقتي کتاب جامعه شناسي سلامت، ثروت و عدالت به قلم ريچارد ويلکنسون و کيت پيکت با همين ويژگي به ها تيراژ ۱۵۰۰۰۰ نسخه مي رسد به و بيست و سه زبان ترجمه ميشود نه و تنها سياستمداران چپ گرا، که نخست وزير محافظه کار انگليس از نيز آن تقدير ميكنند، ميتوان گفت اين كتاب يک اثر قابل اعتنا است.

از سال ۲۰۰۹ و آغاز بحران مالي غرب و( شايد جهان ،) که بزرگترين رکود پس از سقوط اقتصادي ۱۹۲۹ را رقم زد، کتابهايي به كه پيامدهاي نظام سرمايهداري در عرصة محيط زيست، حاشيه نشيني و عدالت اجتماعي پرداختند، هم توجه دانشگاهيان و هم مخاطبان را عام جلب كردند؛ تاآنجاکه نويسندة کتاب سرمايه در قرن بيست و يکم (کتابي کاملاً اقتصادي با انبوهي نمودار و آمارهاي گيج کننده) در عرصة رسانهه اي عامه پسند به شهرت رسيد. توماس پيکتي در اين کتاب استدلال کرد که نظام سرمايه داري برخلاف تصور معمول برپايه کار و کوشش حتي بهترين افراد متخصص اداره نميشود بلکه همچون دوران پيش از جنگ جهاني اول، با ميراث خانوادگي، درآمد و رفاه پيوند دارد. کتابی که قصد دارم در اينجا معرفی كنم به تأثير نابرابری در سلامت انسان ها پرداخته است. مهمترين درونمایه کتاب اين است که نابرابري در سطوح درآمدي، تأثيري تعيين کننده بر پيامدهاي جامعوي و سلامت دارد و کشورهايي که سطوح درآمد برابر دارند " از سعادت" بيشتري برخوردارند . براي معرفي چنين کتابي، ابتدا چارچوبهاي نظري کتاب معرفی می شود و تطابق با آن نظريه های جامعه شناسي انتقادی بررسي ميشود. سپس به قوت و ها ضعفهاي كتاب اشاره ميشود در و پايان تصويري مختصر از کتاب و ترجمة آن ارائه ميشود

باقي اين نقد ارزشمند را در فايل پیوست مطالعه بفرماييد

 

Attachments:
Download this file (jspi-v6n1p193-fa.pdf)معرفی کتاب جامعه شناسی سلامت، ثروت و عدالت[مجله مسائل اجتماعی ایران]129 kB

چاپ