آیا تست کووید ۱۹ با اعتماد و سرمایه اجتماعی رابطه دارد؟

ارقام و الگوی انتشار کووید ۱۹ هنوز شکلی نهایی به خود نگرفته است و زمانی نسبتاً طولانی لازم است تا بصورت قابل استناد و قابل تحلیل بتوان با اطمينان، به آنها اتكا کرد. با این وجود با توجه به داده‌های سرمایه اجتماعی در ایالت های مختلف آمریکا، پروفسور وو (Wu) و همکاران به بررسی ارتباطِ بين وسعت و سرعت مبادرت به تست کووید ۱۹ در ایالات مختلف و سرمایه اجتماعی هر ایالت پرداخته اند. نکته ای که این محققان روی آن دست گذاشته‌اند فاصله ی بارز میان تعداد مبتلایان و تعداد تست‌های انجام شده است. به عنوان مثال، ایالتي مانند نیوجرسی با داشتن رتبه ی ۴ در تعداد مبتلایان در رده‌بندی ایالتی، از بسیاری از ایالات دیگر در زمینه‌ی انجام تست، رتبه نازل‌تری کسب کرده است. در نقطه ی مقابل، ایالت‌هایی مانند نیومکزیکو و ورمانت با داشتن تعداد مبتلایانِ پایین، در حجم وسیع‌تری تست کووید ۱۹ به مرحله‌ی عمل درآورده‌اند.
سوال اینجاست که چرا برخی ایالت‌ها سریع‌تر و با کیفیت بهتر عکس‌العمل نشان داده‌اند؟
رابرت پاتنام در کتاب خود (Making Democracy Work) خاطرنشان می‌کند که وقتی میزان اعتماد اجتماعی و هنجارهای مدنی در سطح بالایی قرار داشته باشد، دولت‌های محلی عملکردِ بهتری از خود نشان می‌دهند. سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعيِ بالا میزان همکاری و مشارکت خودجوش را افزایش می‌دهند و به اقدامات جمعی در سطع وسیع‌تر منجر می‌شوند.
حال آیا سرمایه اجتماعی و اعتماد می‌توانند این مدل عملکردِ ایالت ها را تبیین کنند؟ پاسخ از نظرِ محققان اين پژوهش مثبت است. شاخص سرمایه اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی پیش‌بینی کننده‌ی نحوه رفتار ایالت‌ها در مواجهه با تست کووید ۱۹ بوده‌اند. اگر بتوان همین الگو و تحقيق انجام شده را درمورد استان‌های مختلف ایران بازآفرینی کرد این احتمال وجود دارد که سرمایه‌ اجتماعی در سطح استانی بتواند تبیین کننده ي برخی تصمیمات و سرعت عمل استان‌های مختلف در برخورد با كوويد ١٩باشد. با وجود اينكه تفاوت‌ِ نظام سیاسی فدرالی امریکا (با آزادي عمل و اختیارات بالای ایالت‌ها) با نظام سیاسی ایران این مقایسه را تا حدی سخت می‌کند، اما به اعتقاد نویسنده ي اين ياداشت این رابطه در سطح استانی قابل مشاهده خواهد بود که البته نیازمند تحقیقات بیشتر برای اثبات این فرضيه است.

ترجمه و تلخیص: سمیرا شریفی

منبع:

https://www.researchgate.net/publication/340284242_Social_Capital_Trust_and_State_Coronavirus_Testing

چاپ