وبینار: گروه های آسیب پذیر و حمایت از آن ها در پاندمی کووید 19

سومین وبینار گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران

🔍 موضوع: گروه های آسیب پذیر و حمایت از آن ها در پاندمی کووید 19

✨ سخنران ها:

دکتر سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دکتر علی نوری
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران

 

✨تسهیلگر نشست: دکتر امید زمانی
پزشک و مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران

⏰دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 6 تا 8 عصر

✅ برگزاری نشست در اپلیکیشن وبکس با لینک زیر:

https://it.ly/2ylCulS

دانلود و نصب اپلیکیشن Webex برای آندروئید از  یکی از لینک های زیر:

دانلود و نصب اپلیکیشن Webex برای iOS از یکی از لینک های زیر:

دانلود و نصب اپلیکیشن Webex برای PC از یکی از لینک های زیر:

چاپ