نشست بررسی تقابل رسانه ها و جامعه با پزشکان

گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی پزشکی و سلامت روز سه شنبه 21 آبان 98 ساعت 15، نشست «بررسی تقابل رسانه ها و جامعه با پزشکان» را  در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند.  سخنرانان این نشست دکتر ایرج خسرونیا، دکتر بابک قرائی مقدم، دکتر سیمین کاظمی، دکتر حسام الدین ریاحی و دکتر سیدعلی شفیعی و دبیر نشست رضا طیاری آشتیانی هستند.  

464021441 257705

چاپ