جستارهایی در جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

دوره کوتاه مدت ترویجی و آموزشی با عنوان جستارهایی در جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در زمستان 1397 با همت گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در محل مرکز آموزشهای تخصصی و جامعه محور انجمن برگزار شد. هدف از این دوره ارائه مبانی جامعه شناسی پزشکی و شیوه تفکر پیرامون مسائل آن بود. در جامعه شناسی پزشکی و بهداشت اموری مانند بهداشت ، بیماری و مراقبت های پزشکی از دیدگاه جامعه شناسی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 

اهداف کلی از ارائه این دوره عبارت بودند از:

  • آشنایی با کلیات جامعه شناسی پزشکی و سلامت
  • تحلیل رابطه جامعه‌شناسی و علوم پزشکی
  • بکارگیری جامعه شناسی در تحلیل های مربوط به پزشکی و سلامت همگانی

نشستها به ترتیب زیر و با استقبال علاقمندانی از علوم اجتماعی، پزشکی و حتی مهندسی برگزار شد:

۲۵ بهمن
۱- بیماری و سلامت در جامعه ایران: دکتر امید زمانی
۲- صنعتی و تجاری شدن پزشکی و سلامت: دکتر سیمین کاظمی

دوم اسفند
۳- تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت: دکتر پیام روشنفکر
۴- انسان‌شناسی بدن: دکتر ناصر فکوهی
۵- جنسیت و سلامت: دکتر محمودآبادی


نهم اسفند (شروع از ساعت ۸ صبح)
۶--اخلاق حرفه‌ای و روابط پزشک و بیمار: دکتر معصومه شفعتی
۷- کنترل بدن و پزشکی شدن آن: دکتر سیمین کاظمی
۸- روابط اجتماعی در ساختار پزشکی: دکتر حسن محدثی کیلوایی
۹-سلامت باروری و جنسی: دکتر زهرا حضرتی

۱۶ اسفند
۱۰- رابطه دوسویه آسیب‌های اجتماعی و سلامت – دکتر سعید مدنی
۱۱- سیاستها و برنامه‌های کاهش آسیبهای اجتماعی:دکتر حسن رفیعی
۱۲- عدالت در سلامت: دکتر پیام روشنفکر

۲۳ اسفند
۱۳- مسائل اجتماعی توانیابان: دکتر محمد کمالی
۱۴- اقتصاد سیاسی سلامت: دکتر سیمین کاظمی
۱۵- جامعه‌شناسی اعتیاد: دکتر علی شفیعی

چاپ